ประเภทของเหล็ก

เหล็กเส้น หรือ เหล็กเสริม สำหรับงานคอนกรีตเสริมเหล็กและงานก่ออิฐทั่วไป โดยใช้ในการเพิ่มความสามารถในการรับแรงกับโครงสร้างเพื่อให้โครงสร้างเหล่านั้นแข็งแรงขึ้นนั้นเอง เพราะเหตุนี้ เราจึงควรที่จะรู้ว่าราคาเหล็กเส้นพวกนี้นั้นมีประเภทของเหล็กที่แตกต่างกันไปจะได้รู้ว่าเราควรจะใช้เหล็กประเภทไหนในโครงสร้างนี้แล้ววันนี้เราจะพาทุกท่านไปรู้จักกับประเภทและราคาเหล็กเส้นกันว่าเป็นอย่างไร

โดยปกติจะแบ่งเหล็กเสริมเป็นสองประเภท ดังนี้

เหล็กกลมผิวเรียบ SR24 มีกำลังรับแรงดึงที่จุดครากไม่น้อยกว่า 2400 ksc.(กก./ตร.ซม.) มีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางขนาดต่างๆ เช่น RB6 (หมายถึง Round Bar ขนาด ศก.6 มม.), RB9, RB12, RB15, RB19, RB25 เนื่องจากผิวเหล็กที่มีลักษณะกลมเรียบจึงทำให้แรงยึดเหนี่ยวระหว่างเหล็กกับคอนกรีตไม่ดีจึงต้องมีการงอขอเพื่อที่จะสามารถถ่ายแรงได้อย่างมีประสิทธิภาพในการทำโครงสร้างของตัวบ้านหรือตึก

เหล็กเส้นกลม คือ เหล็กเส้นสำหรับงานก่อสร้าง หรือเรียกสั้นๆว่า RB ตามมาตรฐานอุตสาหกรรม มอก.28/2529,32/2532 ชั้นคุณภาพของเหล็กประเภทนี้คือ SR24 ที่เป็นที่รู้จักและนิยมใช้คือ เหล็ก บลส. บกส. TSC และ NS

 • RB6 (เหล็กเส้นกลม 2 หุน) ใช้สำหรับงานก่อสร้างที่รับแรงไม่มาก นิยมใช้ทำปอกเสา และปอกคาน
 • RB9 (เหล็กเส้นกลม 3 หุน) ใช้สำหรับงานก่อสร้างที่รับแรงไม่มาก คล้ายกับเหล็กเส้นกลม 2 หุน
 • RB12 (เหล็กเส้นกลม 4 หุน) ใช้สำหรับงานก่อสร้างทั่วไป แต่ไม่เน้นงานยึดเกาะ เพราะเหล็กมีลักษณะเรียบมน ทำให้ยึดเกาะปูนไม่ดีเท่าที่ควร ส่วนมากนิยมใช้กับงานกลึง เช่น งานกลึงหัวน๊อตต่างๆ
 • RB19 ใช้สำหรับงานทำถนน
 • RB25 ใช้ทำเป็นเหล็กสตัท เกรียวเร่ง สำหรับงานยึดโครงป้ายขนาดใหญ่สามารถรับแรง และน้ำหนักได้ดี

ราคาเหล็กแต่ละชนิด และ ประเภทของเหล็ก

1.ประเภท RB65 S24  ขนาด 6 มม. 10 มม.  นน.ต่อเส้น 2.22 ก.   ชื่อเรียก  ราคาเหล็กเส้นกลม สองหุน

 • ราคา บลกท. SD40T ต่อเส้น ตรง/พับ 42 + 7% หรือ 18.20 / กก.
 • ราคา SD40 ไม่ที ตรง/พับ 97 + 7% หรือ 18.90 / กก.

2.ประเภท RB9 SR24  ขนาด 9 มม. 10 มม. นน.ต่อเส้น 4.99 ก.   ชื่อเรียก   เหล็กเส้นกลม สามหุน

 • ราคา บลกท. SD40T ต่อเส้น ตรง/พับ 84 + 7% หรือ 17.60 / กก.
 • ราคา SD40 ไม่ที ตรง/พับ 32 + 7% หรือ 18.30 / กก.

3.ประเภท DB12  ขนาด 12มม. 10ม. นน.ต่อเส้น 8.88 กก.   ชื่อเรียก ข้ออ้อย สี่หุน

 • ราคา บลกท. SD40T ต่อเส้น ตรง/พับ 74 + 7% หรือ 20 / กก.
 • ราคา SD40 ไม่ที ตรง/พับ 96 + 7% หรือ 17.90 / กก.

4.ประเภท DB16   ขนาด 16มม.10ม. นน.ต่อเส้น 15.78 กก.   ชื่อเรียก ข้ออ้อย ห้าหุน

 • ราคา บลกท. SD40T ต่อเส้น ตรง/พับ 69 + 7% หรือ 16.99 / กก.
 • ราคา SD40 ไม่ที ตรง/พับ 73 + 7% หรือ 17.60 / กก.

5.ประเภท DB20  ขนาด 20มม. 10ม. นน.ต่อเส้น  24.66 กก.  ชื่อเรียก ข้ออ้อย หกหุน

 • ราคา บลกท. SD40T ต่อเส้น ตรง/พับ 76 + 7% หรือ 16.90 / กก.
 • ราคา SD40 ไม่ที ตรง/พับ 02 + 7% หรือ 17.60 / กก.

6.ประเภท DB25  ขนาด 25มม. 10ม. นน.ต่อเส้น 38.53 กก.   ชื่อเรียก หนึ่งนิ้ว

 • ราคา บลกท. SD40T ต่อเส้น ตรง/พับ 16 + 7% หรือ 16.90 / กก.
 • ราคา SD40 ไม่ที ตรง/พับ 14 + 7% หรือ 17.60 / กก.

ราคาเหล็กเส้นในแต่ละภาค

ราคา เหล็กเส้นกลม กรุงเทพฯ และ ปริมณฑล

ขนาด               ราคา (ต่อหน่วย)

RB6            93

RB9          114

RB12         182

RB15         141

RB16         196

RB19         474

RB20         508

RB25         808

RB28         996

ราคา เหล็กเส้นกลม ภาคกลาง

ขนาด              ราคา (ต่อหน่วย)

RB6          57

RB9          669

RB12         535

RB15         1,387

RB19         496

ราคา เหล็กเส้นกลม ภาคตะวันออก

ขนาด              ราคา (ต่อหน่วย)

RB6          58

RB9          177

RB12         199

RB15         362

RB19         400

RB25         833

ราคา เหล็กเส้นกลม ภาคอีสาน

ขนาด             ราคา (ต่อหน่วย)

 

RB6         149

RB8         91

RB9         189

RB12         206

RB15         293

RB16         321

RB19         455

RB20         483

RB25         925

ราคา เหล็กเส้นกลม ภาคเหนือ

ขนาด              ราคา (ต่อหน่วย)

RB6            55

RB9         138

RB10         52

RB12         194

RB15         141

RB16         380

RB19         516

ราคา เหล็กเส้นกลม ภาคใต้

ขนาด             ราคา (ต่อหน่วย)

RB6          124

RB8          96

RB12         184

RB15         330

RB19         550

RB20         580

RB22         513

RB25         933

ข้อพิจารณาเมื่อเลือกซื้อเหล็กเส้นกลม

ผิวของเหล็กต้องเรียบ เกลี้ยง ไม่มีลูกคลื่น ไม่มีปีก ไม่มีรอยแตก หน้าตัดต้องกลม ไม่เบี้ยว

เส้นผ่าศูนย์กลางและน้ำหนักต้องถูกต้อง เช่น SR24 ขนาด 9 มม. เมื่อวัดเส้นผ่าศูนย์กลางต้องได้ 9 มม. น้ำหนักต้องได้ 0.499 กก./ 1 เมตร ความยาวทั้งเส้นตามมาตรฐานต้องยาว 10 เมตร เป็นต้น

เมื่อดัดโค้งงอต้องไม่ปริแตกและหักง่าย

เหล็กต้องไม่เป็นสนิมกินเข้าไปในเนื้อเหล็ก แต่หากเป็นสนิมบ้างบนผิวเหล็ก อาจเป็นเรื่องของสภาพอากาศของเมืองไทย ไม่ต้องกังวล

ลักษณะการใช้งานเหล็กเส้นกลม

 • ใช้สำหรับการก่อสร้างที่รับแรงไม่มากนัก
 • ใช้ทำปลอกเสา
 • ใช้ทำปลอกคาน
 • ไม่นิยมสำหรับงานยึดเกาะเช่นปูน เพราะเหล็กมีผิวเรียบมน ไม่เหมาะกับงานยึดเกาะ

เหล็กข้ออ้อย SD30, SD40, SD50 มีกำลังรับแรงดึงที่จุดครากไม่น้อยกว่า 3000, 4000, 5000 ksc.ตามลำดับ โดยปกติจะมีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง เช่น DB10(หาในตลาดทั่วไปยาก), DB12(หมายถึง Deformed Bar ขนาด ศก.12มม.), DB16, DB20, DB25, DB28, DB32 ผิวของเหล็กเส้นจะมีลักษณะเป็นปล้องเพื่อเพิ่มแรงยึดเหนี่ยวให้เหล็กกับคอนกรีตมากขึ้น

เหล็กเส้นข้ออ้อย

คือเหล็กเส้นกลมที่มีบั้ง และอาจมีครีบ ผิวของเหล็กเส้นจะมีลักษณะเป็นปล้องๆอยู่ตลอดเส้น เพื่อเสริมกำลังยึดเกาะให้เหล็กกับคอนกรีตมากขึ้น มีหลายชนิด แตกต่างกันที่ส่วนผสมของเนื้อเหล็ก โดยมีส่วนประกอบทางเคมีที่ต่างกัน เช่น เหล็กข้ออ้อย SD30, SD40, SD50

มีกำลังรับแรงดึงที่จุดครากไม่น้อยกว่า 3000, 4000, 5000 ksc.ตามลำดับ ซึ่งหมายความว่าเหล็กข้ออ้อยจะรับแรงได้มากกว่าเหล็กเส้นกลมเรียบ

และจะให้ผลที่ดีต่อการรับน้ำหนักมากกว่า การเลือกใช้ชนิดของเหล็กเส้นข้ออ้อย SD30, SD40, และ SD50 ขึ้นอยู่กับชนิดของโครงสร้างเป็นสำคัญ

ลักษณะของเหล็กเส้นข้ออ้อยที่ดี ต้องมีระยะบั้งที่เท่ากันและสม่ำเสมอตลอดทั้งเส้น ไม่มีสนิมรอยตำหนิ ไม่มีรอยปริและแตกร้าว

ในปัจจุบันการก่อสร้างนิยมใช้เหล็กข้ออ้อยมากกว่าเหล็กเส้นกลม เพราะมีคุณภาพสูงกว่า ทั้งด้านแรงดึงที่จุดคราก และแรงยึดเกาะคอนกรีต

แหล่งที่มา  : https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%81%E0%B9%88%E0%B8%AD%E0%B8%AA%E0%B8%A3%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%87
http://sofilogic.com/node/523/%E0%B9%81%E0%B8%99%E0%B8%B0%E0%B8%99%E0%B8%B3%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%A0%E0%B8%97%E0%B8%82%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B9%80%E0%B8%AB%E0%B8%A5%E0%B9%87%E0%B8%81
http://pvnweb.dpt.go.th/chainat/index.php/2018-02-12-09-05-33/49-2018-02-21-06-23-31/2018-02-21-06-24-21/53-2018-02-21-06-49-45