ปัญหาที่ทำให้เน็ตช้าหรือปัญหาอื่นๆที่ทำให้อินเทอร์เน็ตของบ้านท่านมีปัญหา มีหลากหลายสาเหตุมากมาย สภาพอากาศที่ร้อนจัดหรือหนาวจัดก็สามารถส่งผลต่อความเร็วอินเทอร์เน็ตได้เช่นกัน

โดยสภาพอากาศที่ร้อนจัดอาจทำให้อุปกรณ์เชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตร้อนขึ้นและทำงานได้ไม่เต็มประสิทธิภาพ ส่งผลให้ความเร็วอินเทอร์เน็ตลดลงได้ ส่วนสภาพอากาศที่หนาวจัดอาจทำให้สายสัญญาณแข็งและเปราะบางมากขึ้น ส่งผลให้ความเร็วอินเทอร์เน็ตลดลงได้

ขั้นตอนที่ 1 ตรวจสอบปัจจัยภายนอก

  1. ตรวจสอบว่าสายไฟเบอร์ออปติกที่เชื่อมต่อกับอุปกรณ์เครือข่ายในบ้านยังอยู่ในสภาพดีหรือไม่
  2. ตรวจสอบว่าอุปกรณ์เครือข่ายในบ้านยังอยู่ในสภาพดีหรือไม่
  3. ตรวจสอบว่าสายสัญญาณอินเทอร์เน็ตที่เชื่อมต่อจากอุปกรณ์เครือข่ายในบ้านไปยังอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ยังอยู่ในสภาพดีหรือไม่

ขั้นตอนที่ 2 ตรวจสอบปัจจัยภายนอก

  1. ตรวจสอบว่าอุปกรณ์คอมพิวเตอร์หรืออุปกรณ์เชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตอยู่ในตำแหน่งที่ห่างไกลจากอุปกรณ์ไฟฟ้าหรืออุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์อื่นๆ ที่อาจก่อให้เกิดสัญญาณรบกวน
  2. ตรวจสอบว่าอุปกรณ์คอมพิวเตอร์หรืออุปกรณ์เชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตมีไดรเวอร์อุปกรณ์ล่าสุดหรือไม่
  3. ตรวจสอบว่าอุปกรณ์คอมพิวเตอร์หรืออุปกรณ์เชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตไม่มีไวรัสหรือมัลแวร์หรือไม่
ทรูเน็ตบ้าน

ขั้นตอนที่ 3 : แจ้งปัญหากับผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ต

หากท่านลองทำตามขั้นตอนข้างต้นแล้ว ความเร็วอินเทอร์เน็ตของท่านยังไม่ดีขึ้น แนะนำให้ติดต่อผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ตเพื่อแจ้งปัญหา ผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ตอาจส่งช่างเข้ามาตรวจสอบและแก้ไขปัญหาให้ หรืออาจเปลี่ยนอุปกรณ์เครือข่ายให้ใหม่หากพบว่าอุปกรณ์เครือข่ายชำรุด

หากท่านใช้อินเทอร์เน็ตแบบไร้สายและพบว่าความเร็วอินเทอร์เน็ตช้าลงในช่วงสภาพอากาศแปรปรวน สามารถทำได้ดังนี้

  • ย้ายอุปกรณ์เชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตไปยังตำแหน่งที่ห่างไกลจากวัตถุที่อาจก่อให้เกิดสัญญาณรบกวน เช่น ผนัง เฟอร์นิเจอร์ หรืออุปกรณ์ไฟฟ้า
  • ปิดใช้งานอุปกรณ์ไฟฟ้าหรืออุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์อื่นๆ ที่อาจก่อให้เกิดสัญญาณรบกวน เช่น ไมโครเวฟ หรือเครื่องใช้ไฟฟ้าที่มีมอเตอร์
  • อัปเดตไดรเวอร์อุปกรณ์เชื่อมต่ออินเทอร์เน็ต

หากท่านลองทำตามขั้นตอนข้างต้นแล้ว ความเร็วอินเทอร์เน็ตของท่านยังไม่ดีขึ้น แนะนำให้ติดต่อผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ตเพื่อแจ้งปัญหา